Điều gì khiến
 MABI trở nên khác biệt?

Tích hợp đa nền tảng, phân tích chuyên sâu, đề xuất khách hàng tiềm năng.
Đề xuất khách hàng.
MABI đề xuất
 khách hàng tiềm năng dựa trên ngành hoạt động của doanh nghiệp
Tất cả trong một
MABI kết nối tích hợp báo cáo
 mọi nền tảng trong một hệ thống, với báo cáo chuyên sâu tự động
Chiến dịch tự động
MABI gửi chiến dịch đến
 khách hàng tiềm năng qua: Email, SMS, Calling, Facebook, Instagram, Tiktok...
TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Tối ưu, hiệu quả cao

Kết nối
Đa nền tảng
Hệ thống có thể kết nối đa nền tảng, doanh nghiệp đang hoạt động như: Facebook, Instagram, Website, Tiktok
Dashboard tích hợp
Đa kênh
Giúp doanh nghiệp có bức tranh toàn cảnh hoạt động của doanh nghiệp trên các kênh trực tuyến
Báo cáo thông minh
Theo dõi các báo cáo và đánh giá hiệu quả tình hình hoạt động trong thời gian thực
Deep insights
Phân tích các chỉ số chuyên sâu, hiểu sâu sắc về khách hàng, hoạt động doanh nghiệp, đưa ra các chiến lược hiệu quả trong tương lai
Đề xuất khách hàng tiềm năng
Dựa vào lĩnh vực hoạt động, AI tìm kiếm và đề xuất khách hàng tiềm năng trên các kênh mạng xã hội
Khách hàng tiềm năng theo vị trí
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo vị trí phù hợp qua AI
Marketing tự động
trên mạng xã hội
Tự động gửi các chiến dịch quảng cáo phù hợp với khách hàng trên mạng xã hội qua các kênh tin nhắn
Marketing tự động
Email, SMS
Gửi chiến dịch quảng cáo hàng loạt qua Email, SMS đến khách hàng tiềm năng

Câu hỏi thường gặp

MABI hoạt động như thế nào?
Đang cập nhật...
Chi phí hằng tháng ?
Đang cập nhật...
Kết nối đa nền tảng như nào?
Đang cập nhật...
Khách hàng được đề xuất có tiềm năng?
Đang cập nhật...
Công nghệ được sử dụng?
Đang cập nhật...
Gửi chiến dịch có bị chặn tài khoản?
Đang cập nhật...

Bắt đầu với MABI hôm nay.