Chọn gói của bạn

Thanh toán theo tháng/năm. Huỷ bất kì lúc nào.
Basic
VNĐ1.000.000/tháng
Phù hợp cho mới bắt đầu
Tính năng
Basic
See features
 • Đề xuất khách hàng tiềm năng
 • Nền tảng: Instagram, Facebook, Google
Phổ biến
Premium
VNĐ3.000.000/month
Phù hợp cho doanh nghiệp ổn định.
Premium
See features
 • Đề xuất khách hàng tiềm năng
 • Nền tảng: Instagram, Facebook, Google
 • Tích hợp báo cáo hoạt động đa nền tảng
 • Báo cáo hoạt động: Website
 • Báo cáo chuyên sâu tự động
Business
Dành cho doanh nghiệp muốn phát triển thần tốc
Business
See features
 • Đề xuất khách hàng tiềm năng
 • Nền tảng: Instagram, Facebook, Google
 • Tích hợp báo cáo hoạt động đa nền tảng
 • Báo cáo hoạt động: Website
 • Báo cáo chuyên sâu tự động
 • Đề xuất chiến dịch phù hợp
 • Đề xuất tệp khách hàng phù hợp
 • Tự động gửi chiến dịch đa kênh
 • Nền tảng: SMS, Calling, Email, Instagram, Facebook, Tiktok

Câu hỏi thường gặp

The basics
How does it work?
Đang cập nhật...
Which platform do you support?
Đang cập nhật...
How does it work?
Đang cập nhật...
How does it work?
Đang cập nhật...
Manage your plan
How to upgrade a free to a paid plan?
Đang cập nhật...
How to change a paid plan?
Đang cập nhật..
How to cancel a paid plan?
Đang cập nhật..
Using Solo
How to create a new workspace?
Đang cập nhật..
What is a channel?
Đang cập nhật..
How to invite team members?
Đang cập nhật..
How to join a channel?
Đang cập nhật..
Security & Privacy
Change password
Đang cập nhật..
Enable 2FA Code
Đang cập nhật..
How to delete an account?
Đang cập nhật..
Refund policy
Đang cập nhật..
class="popup__note">